In English

SELMA - A method for identification of critical situations in automated trucks

Sofia Ekman ; Emilia Eråker
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-10-20. Den ändrades senast 2017-10-20

CPL ID: 252672

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek