In English

Repair of submerged concrete piles with FRP composites

Johan Röös ; August Uddmyr
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: fibre reinforced polymer, FRP, repair, submerged, concrete, piles, wrapping, marine, corrosion, underwater, freeze and thawPublikationen registrerades 2017-10-20. Den ändrades senast 2017-10-20

CPL ID: 252671

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek