In English

Applying customer development methodology to industries under transformation

Gustav Bång ; Jonas Kempe
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2017:107, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-10-20. Den ändrades senast 2017-10-20

CPL ID: 252663

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek