In English

Identification of plant stress in greenhouses by remote sensing of dynamic plant fluorescence response

Martin Granström ; Philip Jansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola; EX087/2017, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-10-18. Den ändrades senast 2017-10-18

CPL ID: 252606

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek