In English

A NEW STORY - Transformation of an old paper factory in Forsåker Mölndal

Andrine Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-10-17. Den ändrades senast 2017-10-17

CPL ID: 252563

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek