In English

DOCK STREET - Repurposing the industrial heritage of Gothenburg

Mathias Holmberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-10-17. Den ändrades senast 2017-10-17

CPL ID: 252561

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek