In English

Process Performance of the Anaerobic Digestion of Sewage Sludge for Increasing Operation Temperatures

Tineke BITTLINGMAYER
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: wastewater, sewage sludge, anaerobic digestion, thermophilic, pilot-scalePublikationen registrerades 2017-10-16. Den ändrades senast 2017-10-16

CPL ID: 252547

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek