In English

Metodutveckling för studie av fastbränsleomvandling i en CLC-modell

Emil Lillieblad ; Fredrik Börjesson Sandén ; Ida Blomgren ; Kajsa Engevall ; Love Mowitz ; Johan Billton
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2017-10-16. Den ändrades senast 2017-10-16

CPL ID: 252541

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek