In English

Materialåtervinning av bottenaska från biomassaservad energiproduktion

Josefin Gunnarsson ; Johanna Engvall ; Sara Larsson ; Tim Haagensen Thornström ; Maja Nellström ; Martin Raisse
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2017-10-16. Den ändrades senast 2017-10-16

CPL ID: 252540

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek