In English

Formulering av titandioxidmikrokapslar genom en sprayteknik

Mate Saric ; Mathias Westerlund ; Viktor Eriksson ; Oscar Hjorth ; Emil Lukasiewicz ; Erik Walkhed
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2017-10-16. Den ändrades senast 2017-10-16

CPL ID: 252538

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek