In English

A study of poisson multi-Bernoulli mixture conjugate prior in multiple target estimation

Yuxuan Xia
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola; EX091/2017, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]