In English

A study of poisson multi-Bernoulli mixture conjugate prior in multiple target estimation

Yuxuan Xia
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola; EX091/2017, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-10-13. Den ändrades senast 2017-10-13

CPL ID: 252494

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek