In English

Understanding and visualizing software maturity based on calibration parameters in powertrain control software

Sichao Wen
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola; EX074/2017, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-10-13.

CPL ID: 252492

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek