In English

Centralized collision avoidance system for automated vehicles

Andreas Hahlin ; Anton Olsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola; EX027/2017, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-10-13. Den ändrades senast 2017-10-16

CPL ID: 252491

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek