In English

Setting the equivalence factor in equivalent consumption minimization strategy using a reinforcement learning based controller

Ragnar Englund
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola; EX090/2017, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]