In English

Mapping and localization using automotive lidar - Poisson multi-Bernoulli mapping and marginalized particle filter localization

Pontus Kielén ; Marcus Olsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola; EX034/2017, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]