In English

Mapping and localization using automotive lidar - Poisson multi-Bernoulli mapping and marginalized particle filter localization

Pontus Kielén ; Marcus Olsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola; EX034/2017, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-10-13. Den ändrades senast 2017-10-13

CPL ID: 252489

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek