In English

Adaption of Lean Philosophy in Car Dismantling Industry

Gustav Bergqvist ; Md Hasibul Islam
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-10-12. Den ändrades senast 2018-10-04

CPL ID: 252486

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek