In English

Marknära neutroners påverkan på elektronik-en förstudie

A study on the terrestrial neutron effects on electronics

Åsa Ehn-Nygren ; Hanna Jia Chen
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. 56 s.
[Examensarbete på grundnivå]

Denna rapport innehåller en undersökning av de befintliga metoder som används för testning av elektronik samt de störningar som kan uppkomma som följd av neutronstrålning. Den innehåller även en sammanställning om de naturliga neutronerna, deras energi därmed också hur flödet uppför sig beroende på faktorer som altitud och longitud. Den övergripande idén med projektet har varit att se om det går att utföra neutrontestning i en mindre skala. Det som den här rapporten kommer visa är att den typen av testning redan utförs. Den innehåller också en undersökning för att se över möjligheterna för simulering av den typen av strålning som fordonen utsätts för på högre höjer.

Nyckelord: neutroner, elektroteknikPublikationen registrerades 2017-10-12. Den ändrades senast 2018-01-24

CPL ID: 252482

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek