In English

The Power Model - A Validation of the Model’s Applicability in Sweden

André Dennhed ; Svante Möller
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: The Power Model, traffic accidents, traffic injuries, traffic safety, validationPublikationen registrerades 2017-10-12. Den ändrades senast 2017-10-12

CPL ID: 252480

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek