In English

Exploratory approach to examination of synthetic clay tennis courts properties

Panagiota Papadopoulou
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-10-09. Den ändrades senast 2017-10-09

CPL ID: 252410

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek