In English

What can a Technology Provider of Solutions with 6.4/6.3 Technology Readiness Levels, in Design and Digital Manufacturing, learn from some customer insights?

Cecilia Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2017:109, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-10-06. Den ändrades senast 2017-10-06

CPL ID: 252372

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek