In English

Automotive Exterior Films - Elicitation of Stakeholder Needs and Development of Product Specification

Vignesh Mohan ; Jakub Jan Slowinski
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-10-04. Den ändrades senast 2017-10-04

CPL ID: 252254

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek