In English

Human activity classification using simulated micro-Dopplers and time-frequency analysis in conjunction with machine learning algorithm

Fredrik Axelsson ; Pavel Gueorguiev
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola; EX083/2017, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-10-03. Den ändrades senast 2018-02-05

CPL ID: 252226

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek