In English

Lateral-torsionalBucklingofSteelChannel Beams -

Lateral-torsionalBucklingofSteelChannel Beams

Carl-Marcus Ekström ; David Wesley
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Lateral-torsional buckling, Eurocode 3, buckling curves, channel section, Finite Element Method, GMNIA, elastic critical bending momentPublikationen registrerades 2017-10-02. Den ändrades senast 2017-10-02

CPL ID: 252188

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek