In English

Pilot-aided joint phase and polarization tracking algorithm

Pooyan Sadeghi
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola; EX016/2017, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-10-02. Den ändrades senast 2017-10-02

CPL ID: 252186

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek