In English

Multiple object tracking with camera data and deep learning detectors

Joachim Benjaminsson ; Emil Rosenberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola; EX075/2017, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]