In English

Deep learning methods for MRI brain image analysis: 3D convolutional neural networks for Alzheimer's disease detection and brain tumor classification

Mahmood Nazari ; Karl Bäckström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola; EX085/2017, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-10-02. Den ändrades senast 2019-03-12

CPL ID: 252184

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek