In English

Ensemble Kalman filter design for battery management systems - State and parameter estimation in li-ion battery cells

Sangeetha Madhure Nagaraju ; Lars Sjöberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola; EX037/2017, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-10-02. Den ändrades senast 2017-10-02

CPL ID: 252183

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek