In English

Design of a robust mean-square stabilizing data-driven controller - With implementation to a 2 DoF inverted pendulum

Hengyue Liang
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola; EX089/2017, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-10-02. Den ändrades senast 2017-10-02

CPL ID: 252182

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek