In English

Modeling multicopter radar return - A study in discrimination of multicopter UAVs from birds using the micro-coppler effect

Björn Karlsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola; EX084/2017, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-10-02. Den ändrades senast 2017-10-02

CPL ID: 252180

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek