In English

Dead reckoning methods for pedestrian navigation

Deepak Kiran
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola; EX036/2017, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-10-02. Den ändrades senast 2017-10-03

CPL ID: 252179

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek