In English

An IT-solution for clinical evaluation of an on-scene injury severity prediction algorithm intended for road crash victims

Ion Olaetxea Azkarate-Askatsua
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola; EX077/2017, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-10-02. Den ändrades senast 2017-10-02

CPL ID: 252176

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek