In English

Energy-efficient autonomous vehicle control strategy utilizing urban driving routine information

Niklas Wikström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola; EX011/2017, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-10-02. Den ändrades senast 2017-10-11

CPL ID: 252175

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek