In English

Thermodynamic and Economic Evaluation of a 1000MWth Chemical Looping Combustion Power Plant

Maxime Olausson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-10-02. Den ändrades senast 2017-10-02

CPL ID: 252166

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek