In English

MEASURABLE AMBIENCE - An integrated design method explored

Ramiar Raissi
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-09-29.

CPL ID: 252155

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek