In English

KARIN BOYE BOOK CLUB - Building for a poet and the poetics of brick

Malin Lagerkvist
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-09-29. Den ändrades senast 2018-09-27

CPL ID: 252154

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek