In English

A GOTHIC REVIVAL - Evoking a medieval spirit by the design of a contemporary wood construction

David Oskarsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-09-29.

CPL ID: 252153

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek