In English

BRIDGING NETWORKS - A step further to unite the riverfronts in Gothenburg

Erika Fransson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-09-29. Den ändrades senast 2017-09-29

CPL ID: 252152

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek