In English

IMAGINING TOGETHERNESS - In search of a collective form through an investigation in the border between public and private space

Sara Förbom
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-09-29. Den ändrades senast 2017-09-29

CPL ID: 252151

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek