In English

THE IMPACT OF AUTONOMOUS MOBILITY IN URBAN PLANNING

Johan Lövgren
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-09-29. Den ändrades senast 2017-09-29

CPL ID: 252150

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek