In English

CONVERGE UDDEVALLA! - Designing for a resilient growth of a city centre in co-existince with an external mall

Stina Gjertsen
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-09-29. Den ändrades senast 2017-09-29

CPL ID: 252143

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek