In English

URBAN VERTICAL CEMENTRY - A new type of burial in cities of high density,

Kongshen Xia
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-09-29. Den ändrades senast 2017-09-29

CPL ID: 252142

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek