In English

A LIBRARY OF LIFE - Exploring the possibility of different atmosphere for reading space

Wenhui Bi
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-09-29. Den ändrades senast 2017-09-29

CPL ID: 252135

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek