In English

SOCIAL SCRAPER - The skyscraper as a future social amplifier

Astrid Parinder
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-09-29. Den ändrades senast 2017-09-29

CPL ID: 252134

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek