In English

SOUNDS LIKE STRUCTURE - Sound as the dominant source for the design of a public bath

Jesper Moe
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-09-29.

CPL ID: 252132

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek