In English

TURISM, AN ASSET OR A BURDEN? Designing for sustainable tourism in Tylösand

André Agi
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-09-29. Den ändrades senast 2017-09-29

CPL ID: 252131

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek