In English

Characterization of bottom ash from municipal solid waste incineration as a possible element in concrete Investigation of the compressive strength and leaching properties

Lina Hansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-09-29. Den ändrades senast 2017-09-29

CPL ID: 252116

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek