In English

Interaction between potassium salts and ilmenite under reducing conditions relevant for Chemical Looping Combustion (CLC)

Fredrik Hildor
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-09-29. Den ändrades senast 2017-09-29

CPL ID: 252114

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek