In English

Testing of combined Mn/Si oxygen carriers supported on CaO or Al2O3 for converting methane and syngas

Baoyi Wang
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-09-29. Den ändrades senast 2017-09-29

CPL ID: 252113

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek