In English

Trade Secret Management in Growing Technology-Based Small Businesses

Stephanie Regnér
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; 2017:102, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-09-25.

CPL ID: 252041

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek