In English

Value Creation in an Open Innovation Setting

Transfer of Intellectual Assets Between SMEs & Big Pharma

Christoffer Dall ; Rebecka Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; 2017:105, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-09-25.

CPL ID: 252040

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek